Een lekkage in een leiding is een probleem dat snel verholpen dient te worden. Zo kan een lekkende waterleiding bijvoorbeeld heel veel schade met zich meebrengen. Wanneer het lek in een zichtbare leiding zit, is het vaak makkelijk te verhelpen door een loodgieter. Indien het lek echter in een leiding zit die door de muur of het plafond loopt, is het een stuk lastiger om het lek in de leiding te traceren. Om onnodig breekwerk te voorkomen, kunt u op zoek gaan naar de bron van de lekkage. Maar hoe traceert u een lek in een leiding?

Op zoek naar vochtplekken

Indien er een waterleiding lekt, zorgt dit meestal voor dat het water een stuk minder hard uit uw kraan stroomt. Is dit bij u het geval? Ga dan op zoek naar de oorsprong van de lekkage. Indien het lek in een zichtbare leiding zit, is het probleem waarschijnlijk snel gevonden. Wanneer het echter een lek in een leiding in uw muur of plafond betreft, kan het een stuk lastiger zijn om het lek te vinden. Een dergelijke lekkage resulteert vaak in een vochtplek op uw muur. Ziet u een vochtplek? Schakel dan direct een loodgieter in. Het kan zo zijn dat de vochtplek ontstaan is doordat er vocht van buiten naar binnen trok, maar het is niet verstandig hier vanuit te gaan.

Loodgieter inschakelen

Om te voorkomen dat u onnodig uw complete muur open moet breken om de bron van de lekkage te achterhalen, schakelt u een loodgieter in. Een loodgieter beschikt namelijk over speciale apparatuur die het mogelijk maakt om de bron van het lek zeer nauwkeurig op te sporen. Door een loodgieter in te schakelen is het dus slechts nodig om een klein deel van uw muur open te breken om het lek te kunnen dichten. Dit scheelt niet alleen een hoop werk, maar kost u ook een hoop minder geld. Twijfel dan ook niet en schakel bij een ‘onzichtbare’ lekkage altijd een loodgieter in.

Call Now Button